Galleri Åkern

BOKUTGIVELSE I 2014:

 

"Veien Inn Til Din Sjel"          

   Meditasjon har vært og er fortsatt en del av det åndelige livet i klostrene i Østkirken, mens vi i vår kirke mistet det meste av denne tradisjonen med reformasjonen. I vår kristne praksis har ofte meditasjon blitt ensbetydende med en ettertanke over bibeltekster. Dette er ikke nok til å gi rom for den stillhet og hengivelse som kan åpne opp for veien inn til det innerste i oss - til vår sjel.

   Vår tids hektiske levevis og fokus på materiell velstand har fremkalt et behov for «å finne ro i sjelen» – et godt dekkende uttrykk som denne boken utdyper mulighetene for.   

   Forfatteren presenterer her en meditasjonsform som er basert på råd og veiledninger i tekstene etter den tyske dominikanermunken Mester Eckhart – en middelalder-mystiker med en sjelden innsikt i menneskets åndelige dimensjon.  Med sin erkjennelse av Gud som både personlig og over-personlig, har Eckhart også vakt stor interesse i buddhistiske kretser. Den japanske filosofen Shizuteru ble så fascinert av Mester Eckhart, at han tok sin doktorgrad på hans verker ved universitetet i Marburg i Tyskland.

   For å vise den universelle verdien av Mester Eckharts ord og av hans tolkninger av Jesu ord i evangeliene, trekker Svein Westad paralleller med en annen tolker av Jesu lære: Den indiske moderne yogi og mystiker Paramahansa Yogananda, som ut fra sin innsikt i indisk visdomstradisjon i likhet med Eckhart har gitt en ny dimensjon til betydningen av mange av Jesu uttalelser - en dypere mening som kanskje opp gjennom århundrene har gått tapt.

    Boken koster kr. 100 og kan bestilles ved henvendelse gjennom "Kontakt oss".

Svein Westad

 

 

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter